Per accedir a la llar cal fer una entrevista per conèixer les dades
de contacte, informació fisiològica, inquietuds de les famílies...

Documents que cal dur:

- 4 fotos carnet de l'infant.
- 1 fotocòpia del llibre de família.
- 1 fotocòpia del llibre de vacunes.
- 1 fotocòpia de la targeta de la seguretat social.
- 1 fotocòpia del nº de compte.

Material que cal dur:

NADONS (4 A 9 MESOS)
- Llet de continuació
- Biberó per a la llet
- Biberó per a l’aigua
NENS/ES DE 10 A 36 MESOS
- Manta
- Bata de pintura
- Botella petita de aigua
TOTS ELS NENS/ES
- Tovalloletes
- Bolquers
- Pipa
- Jersei o jaqueta per el jardí
- Muda de recanvi complerta: bodi, mitjons, pantalons, jersei
- Una bossa petita de roba (cada dia)
- Una maleta per anar a l'escola (cada dia)
- 1 pitet per àpat amb goma per passar per el cap (cada dia)

LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com