L’entrada a la llar representa per a la majoria d’infants la primera separació de la família. És motiu de preocupació per a tots els que hi estem implicats i per això és molt important entendre i gestionar bé el procés d’adaptació.
Podria semblar que afecta els infants però la veritat és que suposa un procés a tres bandes: la de l’infant, les famílies i les educadores o educadors.
La part principal d’aquest procés és la separació de l’infant de les seves figures de referència afectives que normalment són el pare i la mare.
Però a més li demanem a l’infant que conegui i s’adapti a nous espais i a unes noves figures de relació.
L’adaptació és un procés individual. Cada infant és diferent, uns el viuen amb tranquil·litat i d’altres amb molta inquietud. Per això el procés d’adaptació es planteja de manera individual amb cada infant i amb cada família, amb l’objectiu d’oferir confiança i seguretat tant en els més menuts com a les seves famílies.

PROPOSTES PER AFRONTAR AMB SEGURETAT
EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ:

1.
2.
3.

4.

5.
6.


7.
8.

9.
Tingueu una actitud d’afecte, tranquil·la i serena.
Expliqueu a l'infant on va, qui es trobarà i què hi farà.
Acordeu amb l’educadora com es durà a terme el procés d’adaptació.
Respecteu els acords presos amb l’educadora pel que fa als horaris, entrades...
Procureu que l'infant assisteixi amb regularitat a la llar.
Intenteu no allargar els acomiadaments, han de ser curts i decidits. Intenteu no tornar a entrar una vegada hagueu marxat.
Si ho vol, deixeu que el nen porti un objecte o joguina.
Marxeu amb expressió d’alegria, mai amb angoixa o tristesa.
Que els infants plorin durant aquest procés d’adaptació és un fet totalment natural.
LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com