La Nina de Drap vol ser un gran taller d’expressió per els més menuts, és per això que l’objectiu del projecte és l’expressió, la comunicació i les habilitats comunicatives.

L’estudi evolutiu de l’infant ens diu que la lingüística està en procés maduratiu, per tant creiem en la importància de treballar altres llenguatges a la llar d’infants perquè la comunicació de l’infant sigui més fluïda, això equilibrarà el seu sistema emocional proporcionant-li benestar.

Entenem que el treball que hem de plantejar a l’infant és a nivell de fonaments, emocions, sentits i hàbits. Com per exemple: saber-nos relacionar, saber observar els detalls de les coses, saber escoltar amb atenció, saber esperar el torn, conèixer les normes de convivència, gaudir de les activitats, de la companyia dels companys i del personal de la llar.

L’infant ha de sentir-se bé, sentir-se segur, tenir ganes de venir i gaudir de les estones que passa a la llar.

a
LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com